USG połówkowe Warszawa Wola | WolaClinic

USG połówkowe


USG połówkowe to II usg prenatalne wykonywane w okresie 18-22 tygodnia ciąży.

Głównym celem badania jest ocena budowy ciała i narządów wewnętrznych, w tym serca, nerek, oraz ponowna ocena dziecka pod kątem  wad genetycznych.

Wskazania:


Obowiązkowe USG ciąży oceniające budowę ciała i narządów wewnętrznych płodu.

Efekty:


Wczesne wykrycie ewentualnych wad płodu umożliwiające wdrożenie leczenia.

Przebieg:


USG wykonywane jest przez powłoki brzuszne.