Immunologia Warszawa Wola | WolaClinic

Immunologia


Immunologia to dziedzina medycyny zajmująca się podstawami biochemicznymi reakcjami odpornościowymi organizmu.

Immunolog zatem zajmuje się zaawansowanymi zagadnieniami niedoborów odporności oraz problemami chorób autoagresywnych.

Często nawracające infekcje różnych układów czy okolic ciała mają podłoże immunologiczne. Odpowiednie ukierunkowanie wywiadu i badań laboratoryjnych na zaburzenia odporności może dać cenny obraz diagnostyczny i pomóc ustalić właściwe leczenie. Osoby cierpiące na choroby autoimmunologiczne najczęściej mają nieprawidłową odpowiedź funkcjonowania układu odpornościowego.

U pacjentek z problem niepłodności, które przeszły całą diagnostykę i nie postawiono konkretnej diagnozy, tzn. stwierdzono niepłodność idiopatyczną warto przeprowadzić diagnostykę układu odpornościowego pod kątem niedoborów odporności (np., immunofenotyp, test CBA, badanie aktywności komórek NK, badanie receptorów KIR układu HLA, test MLR, cross – match). Wszystkie szczegółowe badania immunologiczne można wykonać u nas na miejscu w placówce WolaClinic.

Zobacz zabiegi