Uroginekologia Warszawa Wola | WolaClinic

Uroginekologia


Uroginekologia to dziedzina medycyny, która wyodrębniła się z ginekologii ze względu na złożoność defektów ginekologicznych, które mogą prowadzić do nietrzymania moczu lub innych kłopotów urologicznych.

Specjaliści z zakresu uroginekologii zajmują  się leczeniem zachowawczym i operacyjnym zaburzeń statyki dna miednicy oraz leczeniem nietrzymania moczu.

Alternatywą dla leczenia operacyjnego jest leczenie zachowawcze z wykorzystaniem pessarium. W WolaClinic na miejscu istnieje możliwość doboru odpowiedniego pessarium.

W leczeniu operacyjnym zawsze kluczową kwestią jest naprawa zaburzeń statyki narządu rodnego a w kolejnym dopiero leczenie nietrzymania moczu.

Leczone choroby:

 • Obniżenie przedniej ściany pochwy (cystocele)
 • Obniżenie tylnej ściany pochwy (recto bądź enterocele)
 • Defekt szczytowy czyli obniżenie szyjki macicy bądź  też całej macicy.

W zależności od rodzaju defektu i jego zakresu w skali POPQI-IV pacjentce proponowane są różne zabiegi

 • Plastyka przedniej ściany pochwy
 • Plastyka tylnej ściany pochwy
 • Plastyka krocza
 • Plastyka przedsionka pochwy
 • Plastyka pochwy z użyciem siatek
 • Amputacja szyjki
 • Operacje  z dostępu brzusznego:
 • Laparoskopowe podwieszenie do więzadła podłużnego kręgosłupa
 • Laparoskopowe podwieszenie przednie