Nowoczesna Ginekologia Warszawa Wola | WolaClinic

Nowoczesna Ginekologia


Ginekologia to dziedzina zajmująca  się szeroko pojętym zdrowiem kobiet. Podejście do kobiecości to nie tylko myślenie o profilaktyce i leczeniu.

Nowoczesna ginekologia to przede wszystkim identyfikacja czynników ryzyka i przewidywanie pojawienia się chorób o zwiększonym ryzyku wystąpienia. Daje to czas na przeciwdziałanie i zaplanowanie procesu leczenia.

Za pomocą wywiadu medycznego, badań laboratoryjnych i często diagnostyki genetycznej można w porę wykryć chorobę w utajonym stadium lub uprzedzić o ryzyku wystąpienia niektórych schorzeń w przyszłości.

Opieka medyczna, ginekologiczna nie ogranicza się do cytologii i badania usg. Każdej kobiecie przysługuje prawo  do pełnej nowoczesnej wiedzy popartej najnowszymi testami.

W tym zakresie oferujemy również: cytologię płynną, Test HPV, CinTec, badania w kierunku trombofilii, badania w kierunku nosicielstwa genów zwiększających ryzyko wystąpienia raka jajnika, raka piersi, raka jelita i innych.

W Wola Clinic zajmujemy się również diagnostyką, profilaktyką i leczeniem chorób zakaźnych.

Nowoczesna ginekologia to holistyczna opieka medyczna nad intymnym zdrowiem kobiety i prokreacją.