Zabiegi w leczeniu zaburzeń statyki / wypadania narządu rodnego | WolaClinic

Zabiegi w leczeniu zaburzeń statyki / wypadania narządu rodnego


Mówiąc o zaburzeniach statyki narządu rodnego mamy na myśli obniżenie się lub wypadanie struktur znajdujących się w miednicy tj.: pochwa, szyjka macicy, macica. W etiologii najczęściej jako przyczynę podaje się porody siłami natury, dużą masę urodzeniową dzieci, zaburzenia w budowie tkanki łącznej, zaparcia, długi intensywny kaszel a także otyłość.

W przypadku gdy poziom obniżenia nie jest duży oraz każdorazowo przed wykonaniem zabiegu operacyjnego pacjentka powinna być poddana leczeniu zachowawczemu – fizjoterapii uroginekologicznej. Działania fizjoterapeutyczne będą skupiały się przede wszystkim na wyrównaniu ciśnień między jamą brzuszną a miednicą poprzez wykonywanie odpowiednich ćwiczeń oddechowych, reedukacji nerwowo-mięśniowej przy pomocy biofeedbacku oraz elektrostymulacji przezpochwowej i/lub przezodbytniczej oraz doborem odpowiedniego pessara mającego na celu podniesienie i utrzymanie struktur na odpowiednim poziomie, szczególnie przy aktywności fizycznej.

Wskazania:


Fizjoterapia uroginekologiczna to standardowa profilaktyka zaburzeń statyki narządu rodnego, która powinna być włączona w proces rehabilitacji poporodowej.