lek. Dorota Izabela Leonowicz

Ukończyłam II Wydział Lekarski Warszawskiej Akademii Medycznej. Specjalizację w chirurgii ogólnej, w Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zakończyłam egzaminem w 2011 r. Po roku pracy w Instytucie Centrum Onkologii w Warszawie, w Klinice Chirurgicznej przy ul. Wawelskiej, gdzie rozpoczęłam specjalizację w chirurgii onkologicznej, pracowałam na Oddziale Chirurgii Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego im. […]