mgr Elżbieta Rechnio-Nowakowska

Specjalizacja: Psychologia

Mgr Elżbieta Rechnio-Nowakowska jest psychologiem klinicznym. Specjalizuje się w opiece nad kobietami w ciąży oraz w połogu. Jest Absolwentką Wydziału Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania ze specjalnością Psychologia Zdrowia i Psychoterapia. Ukończyła również studia podyplomowe na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, kier. Propedeutyka Psychologii Klinicznej, a także na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku Psychologia Kliniczna w ramach specjalizacji. W ten sposób uzyskała tytuł psychologa klinicznego.

Psychologia kliniczna jest działem psychologii, który zajmuje się psychiką pacjenta oraz zależnościami i mechanizmami związanymi z występowaniem różnego rodzaju schorzeń i chorób. Bada także ich późniejszy wpływ na równowagę emocjonalną. Głównym celem psychologa klinicznego jest odkrycie związku między problemami natury psychicznej u pacjenta a chorobą, z którą się on zmaga. Niezwykle ważna jest pomoc w zrozumieniu, skąd wzięły się zaburzenia psychiczne.

Mgr Elżbieta Rechnio-Nowakowska zdobywała doświadczenie zawodowe m.in. podczas współpracy z Centrum Terapii Dialog w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego w Ciąży i Połogu. Przez wiele lat wspierała i przygotowywała rodziców do porodu, połogu i rodzicielstwa w Szkole Rodzenia przy Szpitalu im. Świętej Rodziny. Obecnie mgr Nowakowska pracuje w tym samym szpitalu jako psycholog kliniczny, zajmując się pacjentami na 4 oddziałach: ginekologicznym, położniczym, onkologicznym oraz neonatologicznym, z Oddziałem Intensywnej Terapii Noworodka.

Wielokrotnie prowadziła wykłady dla studentów, którzy odbywali studia podyplomowe na kierunku Psychotraumatologii na Collegium Humanum w Warszawie. Ukończyła liczne szkolenia, spośród których największe znaczenie miały dla niej m.in.:

  • “Wideotrening komunikacji” w Fundacji Plus w Warszawie.
  • “Być mamą – warsztaty dla mam dzieci do 1. roku życia” oraz “Bez klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice”. Oba szkolenia odbywały się w Fundacji Dzieci Niczyje w Warszawie.
  • “Coaching rodzicielski”, „Interwencja kryzysowa w sytuacji śmierci i żałoby” oraz “Grupy wsparcia, terapeutyczne i psychoedukacyjne – organizacja i prowadzenie”. Szkolenia odbywały się w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu.
  • “Praca terapeutyczna z doświadczeniem traumy” w Fundacji Wsparcia Psychospołecznego i Instytucie Edukacji Ustawicznej w Łodzi.
  • “Jak pracować z osobami po poronieniu i stracie okołoporodowej”; „Pacjent po tragicznym wydarzeniu – szkolenie pracy z traumą pierwszego typu” w Centrum Terapii Dialog w Warszawie.

Mgr Nowakowska ma też sobą wiele staży w renomowanych placówkach, takich jak:

  • Szpital Bielański w Warszawie (Oddział Psychiatryczny),
  • Instytut Matki i Dziecka w Warszawie (Zakład Wczesnej Interwencji Psychologicznej),
  • Fundacja Dzieci Niczyje (program “Dobry Rodzic-Dobry Start, który skupiał się na wspieraniu rodziców małych dzieci),
  • Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.