mgr Elżbieta Rechnio-Nowakowska

Mgr Elżbieta Rechnio-Nowakowska jest psychologiem klinicznym. Specjalizuje się w opiece nad kobietami w ciąży oraz w połogu. Jest Absolwentką Wydziału Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania ze specjalnością Psychologia Zdrowia i Psychoterapia. Ukończyła również studia podyplomowe na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, kier. Propedeutyka Psychologii Klinicznej, a także na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku Psychologia […]