Test PAPP-A | WolaClinic

Test PAPP-A


Test PAPP-A to nieinwazyjny test diagnostyczny, prenatalny oceniający zdrowie dziecka i prawidłowość jego rozwoju w łonie matki. Test opiera się na ocenie stężenia specyficznego białka w organizmie kobiety w ciąży.

Test PAPP-A jest wykonywany pomiędzy 11 a 13,6 tygodniem ciąży – inna nazwa to Test Podwójny. Jest on ba­da­niem prze­sie­wo­wym w kie­run­ku ze­spo­łu Do­wna oraz in­nych wad ge­ne­tycz­nych i  in­for­ma­cji o funk­cji ło­ży­ska.

W skład testu wchodzi usg wykonane  w podanym powyżej terminie i pobranie krwi na Bhcg i białko Pappa.

Test PAPP-A ocenia ryzyko wystąpienia wad wrodzonych, nie dostarcza definitywnych informacji na temat obecności choroby, a uzyskane wyniki należy potwierdzić za pomocą bardziej dokładnych rodzajów badań prenatalnych.  Test PAPP-a, test podwójny jest rekomendowany dla wszystkich kobiet w ciąży, nie tylko po 35 roku życia–jak to jest często interpretowane przez nasze pacjentki. Wynika to z rozbieżności, rekomendowany dla wszystkich – przez PTG, refundowany po 35 roku życia przez NFZ.

Wyniki testu dzielimy na:

  • niskie ryzyko – powyżej tysiąca – nie wymaga dalszych badań, ale też nie daje 100% pewności, że dziecko jest zdrowe – kwalifikuje ciążę do grupy niskiego ryzyka wystąpienia zespołów genetycznych
  • pośrednie ryzyko – 300-1000 – wówczas istnieje wskazanie do wykonania testu wolnego DNA płodowego np. Testu Nifty.
  • wysokie ryzyko-1-300 – wskazane jest poszerzenie diagnostyki o badanie kariotypu – uzyskiwane najczęściej drogą amniopunkcji.

Wskazania:


Test PAPP-A powinien być traktowany jako standardowe badanie w ciąży, ze szczególnym uwzględnieniem ciąż po 35 roku życia.

Efekty:


  • nieinwazyjność
  • bezbolesność
  • bezpieczeństwo dla Matki i dziecka
  • dokładna diagnostyka dziecka
  • wczesne wykrycie ew. wad płodu (możliwość leczenia jeszcze w łonie Matki lub przygotowania specjalnych warunków porodu i opieki poporodowej)
  • szybkość

Przebieg:


W pierwszym etapie wykonywane jest badania USG z oceną wieku ciąży i pomiarami płodu, które wprowadzane są do specjalnego kalkulatora. Następnie przyszła Mama ma pobieraną krew na Bhcg i białko Pappa. Z tego powodu test PAPP-A nazywany jest testem podwójnym.

Zalecenia:


W zależności od wyniku testu zaleca się dalszą diagnostykę prenatalną lub kontrolę w trybie planowym.

Przeciwwskazania:


Nie ma przeciwwskazań do wykonania badania.